Victor (1 van 1).jpg

KINDERCOACHING

KINDERCOACHING EN TALENTGEDREVEN WERKEN

Elke ouder ziet zijn kind het liefst gelukkig. Elke ouder wil graag dat het goed gaat met zijn kind. En toch komt het voor dat ondanks al je inzet je kind niet lekker in zijn vel zit, veel piekert of heel onzeker is. Op zo'n moment kan kindercoaching jouw kind helpen. 

Kindercoaching is een praktische, laagdrempelige en kortdurende begeleiding die op de toekomst gericht is. Als kindercoach werk ik oplossingsgericht en ontdek ik samen met het kind zijn eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Ik werk vanuit een positieve en talentgedreven benadering aan het zelfvertrouwen van het kind en geloof er sterk in dat de antwoorden in het kind zelf zitten. Het zelf ontdekken, oefenen en ervaren staat centraal. 

Bij kindercoaching wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken zoals gesprekstechnieken, spelvormen en creatieve werkvormen. Het kind leert op zijn eigen manier om te gaan met datgene datgene waar het last van heeft. 

 

WANNEER NAAR DE KINDERCOACH?

Je kan bij de kindercoach terecht met verschillende hulpvragen:

- (faal)angst

- boosheid/onvrede

- verdriet

- weinig of geen zelfvertrouwen

- moeite met sociale contacten/vaardigheden

- pesten of gepest worden

- (hoog)gevoeligheid

- ...

 
Lowie (1 van 1).jpg

Alles wat je aandacht geeft, groeit...

TALENTGEDREVEN WERKEN

Veerpracht gelooft zeer sterk in de visie van talentgedreven/oplossingsgericht werken. Binnen Veerpracht leren kinderen op een ongedwongen manier hun eigen talenten en krachten (h)erkennen. Maar ook ouders en/of andere opvoeders spelen een belangrijke rol bij het zelfbeeld van kinderen. Daarom worden zij ook nadrukkelijk betrokken bij het coachingstraject. Samen zoeken we naar handvaten en tools om op een andere manier naar het kind te kijken en om het kind te ondersteunen bij het zien en ontwikkelen van de eigen kracht.

Veerpracht staat voor een veranderingsproces op maat van kinderen én opvoeders. 

 

©2018 by VeerPracht. Proudly created with Wix.com